Medyczny trening terapeutyczny

Często zgłaszają się do nas osoby aktywne sportowo w różnych dyscyplinach. Po opanowaniu dolegliwości bólowych należy takie osoby nauczyć nowych „bezpiecznych” wzorców ruchowych oraz przygotować do podejmowania maksymalnych obciążeń treningowych.

Służą temu ćwiczenia wykonywane pod kontrolą fizjoterapeuty. Ćwiczenia te są dobierane w zależności od aktualnych potrzeb, tak aby poprawić najsłabsze aspekty motoryczne danej osoby – mobilność stawów, stabilność centralną lub stabilność stawów obwodowych.