/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
CV

Wystąpienia kongresowe1. Konferencja w Zgorzelcu „Życie bez bólu” 28-29.03.2008

Wystąpienie Kongresowe:
a) Poprowadzenie warsztatów:
- Nowoczesna koncepcja Terapii Manualnej
- Problem utraty motorycznej kontroli

b) Referaty na sesji głównej
- Problem utraty motorycznej kontroli
- Traumatyczne zwichniecie kości księżycowatej - opis zabiegu i terapii lek.med. Marek Gorczyński

2. Konferencja Pabianice 2008

Temat:
a) Neurofizjologiczne aspekty nowoczesnej koncepcji Terapii Manualnej

b)Znaczenie problemu utraty motorycznej kontroli w ramach Terapii Manualnej

3. Kongres Kielce 2009

Temat:
a)Rozciąganie mięśni” mity i fakty

b)Nowoczesna Terapia Manualna, zalety i niebezpieczeństwa biopsychospołecznego modelu myślenia

c)Idee selektywnego treningu mięśni dna miednicy. Znaczenie afunkcjonalnej tłoczni brzusznej

4. Targi Silesia Sosnowiec 2009

Temat:
Koncepcja nowoczesnej neurofizjologicznej i funkcjonalnej terapii manualnej

5. Poznań - Sierosław 2010 Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i ich następstw”

Temat:
a) Funkcjonalne i neurofizjologiczne aspekty bólu w rejonie stawu ramiennego z punktu widzenia nowoczesnej terapii manualnej

b) Poprowadzenie 4 warsztatów z Dr. Markiem Gorczyńskim

c)Badanie i techniki stabilizacji oraz mobilizacji przy problemach stawu ramiennego na bazie neurofizjologicznej i funkcjonalnej terapii manualnej

6. Targi Silesia Sosnowiec 2010

Temat:
"Zderzenie w stawie biodrowym„
czyli: Konflikt panewkowo - udowy (FAI)


7. Kongres Kielce kwiecień 2010 "Pomóżmy Lepiej Żyć"

Temat:
a)Wystąpienie na sesji poświęconej problemom skoliozy
Temat: „nowy fundament terapii skolioz, przy trudnej ich diagnostyce”

b)Wystąpienie na sesji poświęconej problemom nieotrzymania moczu
Temat: Problem nietrzymania moczu z punktu widzenia Terapii Manualnej koncepcji NOMT

8.IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTTM, Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu 09.03.2012

Temat:
a)Wpływ przeżyć emocjonalnych w hipotetycznej funkcji „mózgu brzusznego” na przykładzie rozwoju skoliozy u 16-letniego pacjenta

b)Znaczenie badania manualno-terapeutycznego i terapii u niemowląt w podejrzeniu o „syndrom KISS”

9. XVIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu” 29-31.03.2012


Temat:
NOMT-Kryteria oceny dysfunkcji pacjenta w badaniu i terapii według standardów medycznych i IFOMPT

10. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTTM, Przepuklina jądra miażdżystego oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa- ich znaczenie i zrozumienie w różnych specjalnościach medycznych 8-9.03.2013

Temat:
Znaczenie i rola stanu zapalnego w patofizjologii zmian morfologicznych i czynnościowych korzenia nerwowego na skutek przepukliny pierścienia włóknistego, oraz zmian w rejonie jądra miażdżystego i płyty granicznej