/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

/ UWAGA! / Uczestnictwo w całym kursie jest obligatoryjne we wskazanej kolejności. W wypadkach losowych, zgłoszonych wcześniej Organizatorowi i Instruktorowi (slegocki@wp.pl), nieobecność na danym kursie nie może przekraczać więcej niż 1 godzinę kursu. Maksymalnie w całym cyklu szkolenia dopuszcza się 3 godziny nieobecności.


/ UWAGA! / Kolejność kursów nie jest przypadkowa i została szczegółowo przemyślana. Ze względu na program kursu oraz poziom stopniowania trudności istotnym jest aby poszczególne etapy odbyć według wskazanej kolejności: EB, EII, KI, KII, EIII, EM, KIII, KIV, KM, EGZAMIN. Wynika to z faktu, że każdy kolejny kurs jest tematycznie związany z następnym, tzn. że także na modułach kończynowych przedstawiany jest materiał teoretyczny i praktyczny, niezbędny do przyswojenia i wykorzystywany na kursach dotyczących kręgosłupa.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami dla danej grupy edukacyjnej, poszczególne moduły rozplanowane są celowo co 3-4 miesiące, po to aby kursanci mogli przyswoić i przećwiczyć w praktyce materiał przedstawiony na danym kursie
Biorąc pod uwagę powyższe "przeskakiwanie" między modułami jest absolutnie niewskazane.

W ramach istniejących równoległych grup istnieje możliwość odrobienia zajęć z daną grupą w Gliwicach lub w Krakowie, należy przy tym zachować wskazaną kolejność kursów. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorami.


/ UWAGA! / W sytuacjach naprawdę wyjątkowych i losowych takich jak ciąża, choroba itp., dopuszcza się możliwość zmiany kolejności modułów. W takich przypadkach należy skontaktować się z Instruktorem i Organizatorem w celu dokładnego ustalenia szczegółów uczestnictwa w kolejnych zajęciach (przy zachowaniu przynajmniej odpowiedniej kolejności modułów E i K). Prosimy o nienadużywanie tej możliwości gdyż dotyczy ona wyłącznie osób w losowych i trudnych sytuacjach.EGZAMINY MT II 2017

29.06-01.07.2017

02-03.12.2017
ZMIANA TERMINU!


Terminy kursów MT II


GLIWICE

organizator: TERAPIA MANUALNA EDUKACJA
adres: ul. Ziemowita 3, Gliwice
kontakt: Agnieszka Szynkolewska
tel: 695-422-362
e-mail: kursy@legocki.pl

EDYCJA VI, START KWIECIEŃ 2016

Zmiana organizatora - kontynuacja kursu będzie prowadzona przez
Terapia Manualna Edukacja / Gliwice ul. Ziemowita 2 /.
Powody przeniesienia kursu zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną przez aktualnego organizatora.


Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa 06-09.04.2016
Moduł II: LPD I Dysfunkcje odc. lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej 26-29.10.2016
Moduł III: LPD II Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej 19-22.04.2017
Moduł IV: Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej 08-11.11.2017
Moduł V: Dysfunkcje górnego szyjnego odcinka kręgosłupa 25-28.04.2018
Moduł VI: Repetytorium i praca z pacjentem 14-17.11.2018

EDYCJA VII, START KWIECIEŃ 2017
Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa 05-08.04.2017
Moduł II: LPD I Dysfunkcje odc. lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej 25-28.10.2017
Moduł III: LPD II Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej 18-21.04.2018
Moduł IV: Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej 07-10.11.2018
Moduł V: Dysfunkcje górnego szyjnego odcinka kręgosłupa __-__-____
Moduł VI: Repetytorium i praca z pacjentem __-__-____

EDYCJA VIII, START KWIECIEŃ 2018 / NOWA GRUPA! /
Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa 11-14.04.2018
Moduł II: LPD I Dysfunkcje odc. lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej 24-27.10.2018
Moduł III: LPD II Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej __-__-____
Moduł IV: Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej __-__-____
Moduł V: Dysfunkcje górnego szyjnego odcinka kręgosłupa __-__-____
Moduł VI: Repetytorium i praca z pacjentem __-__-____