/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

Terminy kursów Anatomii Prosektoryjnej


KATOWICE

prowadzący: MGR MICHAŁ SZLĘZAK
adres: Pierwszy moduł odbędzie się w Katowicach GWSH, budynek C, sala 109.
(ul. Kostki Napierskiego - Wydział Fizjoterapii)
tel: 692-991-632 lub 606-31-61-61
e-mail: kursy@anatomiaprosektoryjna.pl
strona: www.anatomiaprosektoryjna.pl

Kursy anatomii prosektoryjnej są otwarte dla wszystkich chętnych,
warunkiem uczestnictwa nie jest udział w kursach MT I/MT II.
Kurs wlicza się do godzin klinicznych uczestników MT I.I moduł ( 1 dniowy ) - 12.03.2016 - anatomia kończyny dolnej
II moduł (1 dniowy ) - 30.04.2016 - anatomia kończyny górnej
III moduł ( 1 dniowy ) - 04.06.2016 - anatomia tułowia i głowy

Pierwszy moduł 12.03.2016 start o godzinie 9:30

W przypadku chęci udziału w szkoleniu należy wypełnić
kartę zgłoszeniową (pobierz tutaj) i wysłać ją na skrzynkę mailową.

Więcej informacji w ulotce.


Szkolenie: Głębokie struktury stabilizujące połączenia kręgosłupa

Kurs składa się z części wykładowej (na zwłokach) i preparacyjnej.

Celem szkolenia jest dotarcie na materiale prosektoryjnym do głębokich struktur stabilizujących kręgosłup. Poprzez stopniową preparację będziemy starać się przedstawić zależności biomechaniczne, wzajemną topografię tych tkanek oraz ich powiązania z oponą twardą, nerwami rdzeniowymi czy naczyniami.

Termin: 21.11.2015 od godziny 10:30 do 13:00

Prowadzący: Michał Szlęzak
Współprowadzący: Stanisław Legocki

Koszt : 240,00 zł netto
(160,00 zł netto dla uczestników kursów terapii manualnej wg standardów IFOMPT)

Opłaty będzie można dokonać na szkoleniu u osoby wyznaczonej do przyjęcia wpłaty i ewentualnego wystawienia faktury VAT.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie studiów wyższych na kierunku fizjoterapii (z tytułem magistra lub licencjata) i wysłanie zgłoszenia na szkolenie drogą mailową na adres kursy@anatomiaprosektoryjna.pl

Ilość miejsc na kurs ograniczona do 25 osób!

Więcej informacji na www.anatomiaprosektoryjna.pl lub pod numerami telefonów 692-991-632, 606-316-161.