/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

Kursy terapii manualnej

- szczegóły kursu MT I
- szczegóły kursu MT II


MT II - etap II (kurs doskonalący) NOMT

Warunkiem udziału w kursie MT II jest zdany egzamin kursu MT I.

Aby ukończyć kurs należy oddać pracę na wybrany temat związany z terapią manualną oraz zaliczyć min. 180 godzin klinicznych (MT I i MT II razem).

Opis kursu MT II:

Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa

Moduł II LPD I: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej

Moduł III LPD II: Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej

Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno-piersiowego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz kończyny górnej

Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa oraz regionu czaszkowo-żuchowowego

Moduł VI: MTT w ramach Terapii Manualnej

Moduł VII: Technik kurs i Repetytorium

Moduł dodatkowy: „Evidence based practice” (przygotowanie do pracy końcowej w ramach wymogów IFOMPT)

Cena modułu 1050 zł.