/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY


Kursy oparte są na idei „Clinical Reasoning”, co dosłownie oznacza wyciąganie trafnych wniosków klinicznych, na bazie wiedzy i jej kombinacji w dniu badania i terapii. Wiedza i badania w dziedzinie fizjoterapii, terapii manualnej i zachowawczej medycyny są w ciągłym dynamicznym rozwoju.

Dzisiaj terapia manualna to zorganizowana wiedza i jej kombinacja, służąca temu aby na bazie wywiadu i badania (Clinical Reasoning) stworzyć hipotezę dysfunkcji, plan terapeutyczny i tzw. wtórny test.

Fundamentem terapii manualnej jest biopsychosocjalny model myślenia. Wyżej wymienione strategie terapeutyczne należą do sfery konserwatywnej medycyny i powinny być w stałym kontakcie z nowoczesna diagnostyką oraz lekarzami specjalistami. Łącząc się i wymieniając informacje możemy lepiej i sprawniej pomóc pacjentowi.

Chciałbym, aby każda dobra informacja, udoskonalająca tematykę kursową TM, była jak najszybciej integrowana do programu, jak np. wiedza o problemie utraty motorycznej kontroli (niestabilności) itp.

Mam nadzieję, że w ramach naszych kursów terapii manualnej, stworzy się grupa asystujących i wspólnie działających terapeutów, regularnie spotykających się i wymieniających swoją wiedzą i doświadczeniami.

Stanisław Legocki